Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Aktualności

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Ogłoszenie o przetargu
28 lutego 2022

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego będący częścią składową budynku nr 34 położonego w Zalesiu

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Pomoc dla Ukrainy
28 lutego 2022

Pomoc dla Ukrainy

28 lutego 2022

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

28 lutego 2022

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

24 lutego 2022

Nabór wniosków do programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

24 lutego 2022

Opiekun osoby niepełnosprawnej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania sowoich kandydatur jako opiekun osoby niepełnosprawnej.