Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Burmistrz Borku Wlkp. informuje, że od 14 listopada 2022 r. rusza nabór wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla).
Opublikowano 09 listopada 2022

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Burmistrz Borku Wlkp. informuje, że od 14 listopada 2022 r. rusza nabór wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla).

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje sprzedaży węgla:

 • do końca roku możliwy jest zakup maksymalnie 1,5 tony na gospodarstwo domowe. Taką samą ilość będzie można nabyć od 1 stycznia 2023 r.
 • cena tony węgla wyniesie nie więcej niż 2000 zł brutto za tonę,
 • cena nie obejmuje kosztów dowozu paliwa stałego do gospodarstwa domowego (dowóz we własnym zakresie lub przez skład na koszt wnioskodawcy),
 • w przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 • Gmina nie ma wpływu na kraj pochodzenia węgla, natomiast węgiel posiada stosowne certyfikaty wydawane przez dystrybutora potwierdzające jego jakość,
 • Gmina Borek Wlkp., która pośredniczy w sprzedaży węgla mieszkańcom, nie odpowiada za rodzaj i ilość dostarczonego jej węgla,
 • węgiel może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego,
 • z preferencyjnego zakupu wyłączone są gospodarstwa domowe, które nabyły paliwo stałe na sezon 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 3 ton,
 • dostępny asortyment: węgiel orzech 25-50, węgiel groszek 5-25 oraz miał,
 • węgiel dystrybuować będą potencjalnie 2 podmioty na terenie gminy Borek Wlkp. – Spółdzielnia Kółek Rolniczych, (ul. Jeżewska 5) oraz Rol-Plon Przemysław Bartkowiak, (ul. Głosiny 2A).

Zasady sprzedaży węgla:

 • wnioski są dostępne w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. oraz do pobrania poniżej,
 • wnioski prosimy składać w terminie do 30 listopada 2022 r. (hala operacyjna stanowisko nr 3 i nr 9),
 • po pozytywnej weryfikacji wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie odbioru faktury sprzedaży węgla z Urzędu,
 • fakturę można opłacić w Urzędzie za pomocą karty płatniczej lub przelewem w placówce bankowej lub pocztowej (termin płatności 1 dzień),
 • węgiel zostanie wydany wnioskodawcy w składzie po okazaniu otrzymanego z Urzędu dokumentu W-Z,
 • dokument W-Z zostanie wystawiony po zaksięgowaniu wpłaty/okazaniu dowody przelewu.
Pliki do pobrania