Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

KOMUNIKAT dotyczący przedłużenia terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
Opublikowano 18 listopada 2022

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: KOMUNIKAT  dotyczący  przedłużenia terminu  do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim  informuję, że wnioski osób którym nie został wypłacony jeszcze dodatek węglowy będą   rozpatrywane  w wydłużonym terminie.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Borku Wielkopolskim i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim.

  

Kierownik MGOPS

/-/ Dorota Dutkowiak