Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Konkursy ofert, ogłoszenia

19 stycznia 2022

Wyniki naboru na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych

Wyniki naboru na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2022 r.

04 stycznia 2022

Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3

Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Burmistrz Borku Wlkp. w 2022 r.

12 maja 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie: polityki społecznej w 2021 r.

02 marca 2021

Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie zarządzenia nr 22/2021 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

10 lutego 2021

Otwarty konkurs ofer

Burmistrz Borku Wlkp. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu