Przedsiębiorczość Natura Gościnność

"Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię i salę fitness”
Opublikowano 04 listopada 2020

04 listopada 2020

Operacja pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię i salę fitness” zrealizowana została w ramach PROW na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Jej celem była poprawa warunków życia oraz rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Inwestycja pozwoli na rozszerzenie oferty zajęć sportowych i aktywnego wypoczynku.
Aby zapewnić połączenie funkcjonalne docelowych pomieszczeń z zapleczem sanitarnym i szatniowym, konieczne było rozbudowanie wiatrołapu wejściowego. Ponadto wykonano prace związane z przebudową: zmiana układu ścian działowych, przejść, otworów okiennych i drzwiowych.