Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r.
Opublikowano 29 marca 2022

W konkursie ofert na realizację zadań pod nazwą:
„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borek Wlkp. z zakresu piłki nożnej, badmintona, piłki siatkowej, tenisa stołowego i tenisa ziemnego wraz z utrzymaniem kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 6”, przyznano LKS WISŁA Borek Wielkopolski, ul. Sportowa 6, dotację na wsparcie zadania w wysokości 40 000 zł. (słownie:czterdzieści tysięcy złotych 00/100).