Przedsiębiorczość Natura Gościnność

XXXIV sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Opublikowano 12 października 2021

Zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., odbędzie się w dniu  20 października 2021 roku tj. środa godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII  sesji Rady Miejskiej. 

4.      Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6.      Sprawozdanie z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021-2022.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

1)      zmian budżetu i w budżecie na rok 2021;

2)      przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borek Wlkp. na lata 2021-2025;

3)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.;

5)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borek Wlkp. oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

6)      przyjęcia „Lokalnego  programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp.;

7)      zgłoszenia  Sołectwa Grodnica do Programu „Wielkopolska  Odnowa Wsi 2020+”;

8)       zatwierdzenia  Sołeckiej  Strategii Rozwoju Wsi Skoków;

9)       zatwierdzenia Sołeckiej  Strategii Rozwoju Wsi  Grodnica;

10)   sprzedaży  nieruchomości gruntowej  niezabudowanej stanowiącej  własność Gminy Borek Wlkp.;

11)   sprzedaży  nieruchomości gruntowej  niezabudowanej stanowiącej  własność Gminy Borek Wlkp.;

12)   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.

 

9.      Wolne głosy, wnioski i informacje.

10.  Zakończenie.

Pliki do pobrania