Przedsiębiorczość Natura Gościnność

XXXVI sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Opublikowano 25 listopada 2021

Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., odbędzie się w dniu  2 grudnia 2021 roku tj. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej. 

4.      Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      zmian budżetu i w budżecie na rok 2021;

2)      ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku;

3)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp.   na lata 2021 – 2027;

4)      przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;

5)      nadania nazwy drodze publicznej położonej na terenie miasta Borek Wlkp.;

6)      przyjęcia  „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół pobierających naukę na terenie gminy Borek Wlkp.”;

7)      przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Borku Wlkp. w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkól pobierających naukę na terenie gminy Borek Wlkp.

 

8.      Wolne głosy, wnioski i informacje.

9.      Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Pawlak

Pliki do pobrania