Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Opublikowano 05 czerwca 2024

Zawiadamiam, że  III sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku tj. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  z obrad:

1)       I sesji Rady Miejskiej;

2)      II sesji Rady Miejskiej.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Raport o stanie Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok.

7.      Debata nad raportem o stanie Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      udzielenia wotum zaufania  Burmistrzowi Borku Wielkopolskiego;

2)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok;

3)      udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok;

4)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2024;

5)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2024-2031;

6)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Borek Wielkopolski, Zalesie, Strumiany, Skoków, Siedmiorogów Pierwszy, Siedmiorogów Drugi, Bruczków, Zimnowoda, Dąbrówka, Celestynów, Jeżewo, Skokówko, Bolesławów i Karolew w gminie Borek Wielkopolski;

7)      zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp.;

8)      powołania  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Borku Wlkp.;

9)      powołania przedstawiciela Gminy Borek Wielkopolski do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w Gostyniu.

9.      Wolne głosy, wnioski i informacje.

10.  Zakończenie.                                                      

 

 

.

Pliki do pobrania