Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Aktualności z życia gminy

Dodatek dla gospodarstw domowych jako nowa forma wsparcia gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu kosztów ogrzewania
22 września 2022

Dodatek dla gospodarstw domowych jako nowa forma wsparcia gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu kosztów ogrzewania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek węglowy
17 sierpnia 2022

Dodatek węglowy

Realizacją ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku w gminie Borek Wlkp. zajmuje się
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZY DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
23 września 2022

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZY DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

21 września 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wielkopolskim odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Ankieta dotycząca sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych
23 września 2022

Ankieta dotycząca sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

Gmina Borek Wlkp., w związku z ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z  późn. zm.), prowadzi ewidencje zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencje przydomowych oczyszczalni ścieków.

boks informacyjny
boks informacyjny allasdada
boks informacyjny
boks informacyjny
boks informacyjny
boks informacyjny