Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Położenie

Gmina Borek Wielkopolski położona jest w południowej części Niziny Wielkopolskiej, w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w odległości 18 km na północny- wschód od Gostynia i 19 km na południowy- zachód od Jarocina. Ma powierzchnię 12758 ha, liczy prawie 7900 mieszkańców. W jej skład wchodzą 22 sołectwa: Bolesławów , Bruczków, Celestynów, Dąbrówka-Ustronie, Głoginin, Grodnica, Jawory, Jeżewo, Karolew, Koszkowo, Leonów, Maksymilianów, Siedmiorogów Drugi, Siedmiorogów Pierwszy, Skoków, Skokówko, Strumiany, Studzianna, Trzecianów, Wycisłowo, Zalesie, Zimnowoda; oraz miasteczko Borek Wlkp. Gmina Borek Wlkp. graniczy z gminami: Piaski, Dolsk, Koźmin Wlkp., Pogorzela i Jaraczewo.

Rzeźba terenu jest zróżnicowana, dominują jednak tu rozległe i monotonne powierzchnie wysoczyznowe, których pewnym urozmaiceniem są doliny, płynących na północ rzek Pogony i Dąbrówki. Zupełnie inaczej wygląda krajobraz północno-zachodniej i północnej części terenu, z prawie 30-metrową wysokością zbocza Pradoliny Żerkowsko-Rydzyńskiej, wykorzystywanej przez kanał Obry.

Na terenie gminy nie ma zwartego zalesienia (lasy stanowią zaledwie 15,2% powierzchni) oraz naturalnych zbiorników wodnych. Nie ma tu ani jednego jeziora. Rejon Borku Wlkp. należy do najmniej nawodnionych terenów powiatu gostyńskiego. Sytuację ma poprawić zbiornik retencyjny, który powstał w rejonie Jeżewa na Pogonie.

Tereny te są mało zasobne w surowce mineralne. Złoża piasków, na skalę przemysłową, są eksploatowane jedynie w północnej części gmin, we wsi Studzianna.

Na terenach gminy Borek Wlkp. dominujące znaczenie gospodarcze i społeczne ma rolnictwo. Warunki glebowe należą do najlepszych w byłym województwie leszczyńskim. Gleby klas bonitacyjnych - II i III stanowią 60,7% powierzchni gruntów ornych, gleby klas IV - 27,3%. Użytki rolne zajmują 9975 ha ogólnej powierzchni gminy. Z tego grunty orne aż 9276 ha.

Warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu, wysokiej klasy gleby oraz wysoki poziom kultury rolnej stawiają gminę w czołówce rolnictwa Wielkopolski.

Gmina wykazuje dużą troskę o środowisko naturalne. Gospodarka odpadami opiera się o nowe wysypisko odpadów stałych zlokalizowane na trasie z Borku Wlkp. w kierunku Siedmiorogowa. W całej gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Istnieje jedna oczyszczalnia ścieków w Karolewie oraz mniejsze w Jeżewie, Zimnowodzie i Wycisłowie.