Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Oferta inwestycyjna

Tereny inwestycyjne "Jeżewska"

Informacje dotyczące terenu
Lokalizacja Województwo: Wielkopolskie Powiat: Gostyń Gmina: Borek Wielkopolski Miasto: Borek Wielkopolski
Właściciel/właściciele Gmina: 55,0% osoby fizyczne i prawne : 45,0%
Powierzchnia terenu 15,7 ha
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie Pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych
Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią Klasa gleby IIIa – 6,47 ha klasa gleby IIIb – 3,12 ha klasa gleby IVa – 3,49 ha
Obecne użytkowanie Rolniczo i częściowo produkcyjnie
Odpady znajdujące się na terenie Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Uciążliwość inwestycji musi mieścić się w granicach działki
Budynki i zabudowania na terenie Teren częściowo zabudowany
Procent dopuszczalnej zabudowy Do 50 %
Ograniczenia wysokości budynków Do 15 m
Droga dojazdowa do terenu Istniejąca przylegająca do terenu oraz projektowana na terenie
Droga krajowa Około 1 km
Kolej Przylegająca do terenu
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Poznań, około 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie Poznań, około 75 km
Elektryczność na terenie Na części terenu
Odległość przyłącza od granicy Przyłącze zlokalizowane w granicy z terenem inwestycyjnym
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Istniejąca sieć wodociągowa na części terenu
Kanalizacja na terenie Przyłącze zlokalizowane w granicy z terenem inwestycyjnym

Pliki do pobrania

Oferta inwestycyjna „Borek - Trzecianów”

Informacje dotyczące terenu
Lokalizacja Województwo: Wielkopolskie Powiat: Gostyń Gmina: Borek Wielkopolski Miasto: Borek Wielkopolski
Właściciel/właściciele Gmina: 5,4% osoba fizyczna: 94,6%
Powierzchnia terenu 50,0 ha
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie Pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny komunikacji, dostosowane do obsługi ww terenów
Klasyfikacja gruntów wraz
z powierzchnią
Klasa gleby IIIa – 3,42 ha klasa gleby IVa – 5,21 ha klasa gleby IVb – 1,12 ha klasa gleby V i VI i pozostałe - 40,25 ha
Obecne użytkowanie Rolniczo
Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze Nie wymaga odrolnienia - teren w całości położony w granicach administracyjnych miasta Borek Wlkp
Odpady znajdujące się na terenie Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Uciążliwość inwestycji musi mieścić się w granicach działki
Budynki i zabudowania na terenie Brak
Procent dopuszczalnej zabudowy Do 40 % (tereny 4P i 9P do 30%)
Ograniczenia wysokości budynków Do 15 m
Droga dojazdowa do terenu Istniejąca przylegająca do terenu oraz drogi projektowane na terenie
Droga krajowa Około 2 km
Kolej Około 0,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Poznań, około 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie Poznań, około 75 km
Elektryczność na terenie Brak – istnieje możliwość podłączenia się do linii SN
Odległość przyłącza od granicy Około 100m
Woda na terenie Brak-wg mpzp projektowane przyłącze od drogi przylegającej do planu
Kanalizacja na terenie Brak – wg mpzp projektowane przyłącze od drogi przylegającej do planu
Cena gruntu Około 40 - 50 zł/m2 – może ulec zmianie

Pliki do pobrania