Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Plany zagospodarowania

 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Borek Wlkp. oraz obrębów Strumiany, Dąbrówka i Zalesie - (uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Powstańców Wielkopolskich 2 - rejon boiska sportowego - (uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Powstańców Wielkopolskich 2" - rejon ul. Konopnickiej, ul. Powstańców Wlkp. i ul. Powstańców Zieini Boreckiej - (uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Powstańców Wielkopolskich 2"(uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sportowej - (uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedle „Jaraczewska" - obejmuje obszar o powierzchni około 6,9 ha, w którym planuje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. (uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżewska” - obejmuje obszar o powierzchni około 15,7 ha, na którym planuje się lokalizacje obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych. (uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżewo – tereny sportowe” - obejmuje obszar o powierzchni około 2,5 ha na którym planuje się lokalizacje terenów sportu i rekreacji oraz parkingu.v (uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżewo – teren rekreacyjne” - obejmuje obszar o powierzchni około 14,4 ha na którym planuje się tereny sportu i rekreacji wraz z drogą publiczną. (uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedle „Powstańców Wlkp. 2” - obejmuje obszar o powierzchni około 26,4 ha, w którym planuje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo z funkcją usługową oraz komunikacją i infrastrukturą techniczną. (uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego„Frasunek” obejmuje obszar o powierzchni około 7,5 ha na którym planuje się lokalizacje obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. (uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Boisko” obejmuje obszar o powierzchni około 6 ha w planie przeznaczony pod lokalizację sportu. (uchwała)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego„Trzecianów”- obejmuje obszar o powierzchni około 50 ha, na którym planuje się lokalizacje obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych. (uchwała)