Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Lokalne prawo oświatowe

Uchwała RM XXII/126/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Uchwała RM XX/114/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Uchwała RM XX/113/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie

Uchwała RM XX/112/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na rok 2016