Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Konkursy ofert, ogłoszenia

Nabór na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych
29 września 2020

Nabór na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych

Burmistrz Borku Wielkopolskiego ogłasza nabór na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

Otwarty konkus ofert
29 września 2020

Otwarty konkus ofert

Burmistrz Borku Wlkp. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

Wyniki otwartego konkursu ofert
29 września 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Otwarty konkurs ofert
29 września 2020

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert
29 września 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie: polityki społecznej w 2020 r.

Informacja dla organizacji pozarządowych
29 września 2020

Informacja dla organizacji pozarządowych

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty określone art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert współpracy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021 do dnia 30 września 2020 r.