Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

APEL do właścicieli zwierząt „Posprzątaj po swoim psie”
Opublikowano 08 czerwca 2022

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: APEL do właścicieli zwierząt  „Posprzątaj po swoim psie”

Sprzątając po swoim psie dbasz o estetykę miasta oraz chronisz zdrowie swoje i swoich bliskich.
Twój pies – Twój obowiązek!

Efekt psich kup widzimy codziennie w naszym otoczeniu. Nie możemy udawać, że stan sanitarny trawników, chodników, skwerów to nie nasz problem. Mój pies – mój obowiązek i moja sprawa, żeby to posprzątać.

Nie sprzątasz – chorujesz!

Nieczystości pozostawiane przez psy i koty to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim epidemiologiczny. Kontakt z psimi lub kocimi odchodami niesie ryzyko zakażenia patogennymi bakteriami oraz pasożytami. Lekarze pediatrzy przestrzegają, że zabawa w zanieczyszczonym piasku lub na skażonym trawniku może być przyczyną wielu schorzeń układu pokarmowego ludzi (m.in. tasiemca psiego, tasiemca bąblowca, glisty psiej), a w szczególności naszych dzieci począwszy od biegunek, a skończywszy na utracie wzroku czy uszkodzeniu wątroby i nerek.
Sprzątanie po swoim psie jest jedynym skutecznym elementem w zapobieganiu chorobom, na które szczególnie narażone są dzieci bawiące się na trawinkach i w piaskownicach.

Zgodnie § 18 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XXI/184/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp., posiadacze zwierząt domowych zobowiązani są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na terenach zielonych, chodnikach, placach, jezdniach, parkingach. Właściciele zwierząt domowych podczas wyprowadzania zwierząt domowych poza teren nieruchomości są zobowiązani do posiadania przy sobie odpowiednich narzędzi (np. pakiet sanitarny, łopatka, worek foliowy) w celu usunięcia za ich pomocą zanieczyszczeń pozostawionych przez psy lub inne zwierzęta domowe z obiektów i terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Na terenie miasta zamontowanych jest kilka koszy z podajnikami woreczków na psie nieczystości (ul. Szosa Jaraczewska, ul. Droga Lisia, ul. Powstańców Wlkp., skwer przy stadionie, skwer przy placu targowym, rynek). Ponadto dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach ulicznych na odpady pod warunkiem, że są one w workach.

Przypominamy również, że kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku podlega karze grzywny. Policjant na podstawie obowiązującego taryfikatora, uprawniony jest do wystawienia mandatu z art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 z późn. zm.).

„Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany….”