Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Chętnie korzystamy z pomocy z ZUS
Opublikowano 03 grudnia 2020

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Chętnie korzystamy z pomocy z ZUS

Mieszkańcy południowej Wielkopolski chętnie korzystają z pomocy realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie postojowe, zwolnienia ze składek, wypłata zasiłków chorobowych i opiekuńczych, dodatek solidarnościowy, obsługa bonów turystycznych oraz uruchomienie kolejnych usług zapewniających bezpieczeństwo klientów, to tylko część zadań realizowanych przez pracowników ZUS w ostatnich miesiącach.

 

Począwszy od 1 kwietnia 2020 r. pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oprócz swoich ustawowych obowiązków, w czasie pandemii realizują szereg zadań, które mają stanowić wsparcie dla pracodawców, pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą – informuje Zdzisław Jaźwiec – dyrektor Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim - Jest to możliwe dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu naszych pracowników, którzy, w takim samym stopniu jak pozostała część społeczeństwa, narażeni są na zakażenie, chorują, poddawani są kwarantannie i izolacji, a także korzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Mimo to, wszystkie nałożone na ZUS zadania, są realizowane.

 

W ramach tarczy antykryzysowej wiele firm skorzystało ze zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r.  Zwolnienie z obowiązku ich opłacenia można było uzyskać w wysokości 100 lub 50 proc. ich łącznej kwoty, w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Do ostrowskiego oddziału ZUS i podległych mu placówek na terenie południowej Wielkopolski wpłynęło, w marcu – 49.740 wniosków, w kwietniu – 54.345, a w maju – 54.847 wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek. Umorzono składki na kwotę 409.210.970 zł. Kolejne zwolnienie ze składek objęło branżę turystyczno-wystawienniczą, od lipca do września 2020 r. W tym przypadku ostrowski ZUS umorzył składki na kwotę 926.514 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby, które zawarły umowy cywilnoprawne mogły wystąpić do ZUS o wypłatę świadczeń postojowych. Oddział ZUS w Ostrowie Wlkp. wypłacił 144.173.972 zł. w ramach tej formy pomocy.

 

Przez cały ten czas pracownicy Oddziału realizowali także pozostałe zadania. Pobierali i rozliczali składki, wypłacali świadczenia, takie jak emerytury, renty, zasiłki chorobowe i opiekuńcze, te ostatnie w ilościach prawie sześciokrotnie przerastających wpływ w analogicznym okresie w roku poprzednim,.

Od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. ostrowski oddział obsłużył 49 599 wniosków o zasiłek opiekuńczy na kwotę 29 044 603,43 zł.,  dla porównania natomiast  od 1 stycznia do 30 listopada 2019 r. było to tylko 8 472 na kwotę 3 209 759,90 zł.

 

W ZUS wprowadzono również usługi, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów, takie jak e-wizyta w ZUS (tylko w ciągu pierwszych 2 tygodni Oddział przeprowadził 100 e-wizyt), telefoniczna rezerwacja wizyty w placówce Zakładu, czy organizowanie licznych webinariów (23 spotkania) i dyżurów telefonicznych (65). Jednocześnie prowadzona jest bezpośrednia obsługa w placówkach ZUS z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.

 

W czasie, gdy tradycyjna forma szkolenia stała się niemożliwa z powodów epidemicznych, wprowadziliśmy, innowacyjne wówczas rozwiązanie, spotkania online - dodaje dyrektor. Przyczyniło się to do szybkiego i bardzo skutecznego informowania o możliwościach wsparcia z ZUS. Webinaria pozwalały szeroko omówić wszystkie aspekty wprowadzanych rozwiązań tarczy antykryzysowej. Natomiast celem dyżurów było doraźne wsparcie klientów i pomoc w konkretnych sytuacjach. Z czasem rozbudowywaliśmy ofertę spotkań online, zapraszając do udziału inne instytucje, które realizowały zadania w zakresie Tarczy Antykryzysowej, np. Powiatowy Urząd Pracy, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, czy Państwową Inspekcję Pracy. Takie rozwiązania pozwalały naszym klientom zdobyć informację z innych ważnych dla nich dziedzin działania.

 

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa

ZUS w Wielkopolsce