Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Dbajmy o naszą wspólną przestrzeń i porządek wokół niej!
Opublikowano 20 maja 2021

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Dbajmy o naszą wspólną przestrzeń i porządek wokół niej!

Jak dało się zauważyć w kwietniu, z przestrzeni publicznej (m.in. okolice skweru przy targowisku, placu zabaw przy przedszkolu oraz parku w Karolewie) większość ławek została zabrana w celu ich odnowienia oraz naprawy. Dotyczy to również ławek znajdujących się w parku im. Adama Mickiewicza. W połowie maja prace z tym związane zostały zakończone, a większość naprawionych ławek wróciła na swoje miejsca. Z uwagi na poważne i trwałe uszkodzenie, stopień zużycia, a także nieopłacalność napraw 8 ławek zostało zlikwidowanych, a ich części w dobrym stanie, wykorzystane do naprawy pozostałych. Koszt naprawy 48 ławek wyniósł 6500 zł.

Należy zauważyć, że ławki znajdujące się w parku Adama Mickiewicza zostały ustawione w wyznaczonych do tego miejscach i przymocowane do podłoża śrubami. Mimo to w ciągu ostatniego miesiąca niejednokrotnie zostały one przeniesione w inne miejsca. W ten sposób doprowadza się do tego, że podczas wyrywania ławki ze śrub przymocowanych do kostki, zniszczeniu ulegają żeliwne nogi, jak również sama kostka. Prosimy zatem naszych mieszkańców, a zarazem rodziców młodzieży korzystającej z przestrzenie publicznej, o zwrócenie uwagi swoim dzieciom, że nie należy przenosić ławek umiejscowionych na danym terenie. Powoduje to ich niezamierzone uszkadzanie.

Ponadto informujemy, że każdorazowy akt wandalizmu, w skutek którego zniszczone będzie mienie gminne, zostanie zgłoszony na policję, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialność.

Dbajmy o naszą wspólną przestrzeń i porządek wokół niej. Nie niszczmy ławek i koszy oraz szanujmy pracę osób, które dbają o tę przestrzeń. Pamiętajmy również, że wszelkie koszty związane z likwidacją szkód (naprawa, wymiana) pokrywane są z budżetu gminy, czyli naszych wspólnych pieniędzy.