Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
Opublikowano 08 października 2021

08 października 2021

4 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR” na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

 • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Borek Wlkp. na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PGR, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.  

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. , ul. Rynek 1, biuro nr 10 (w godzinach pracy urzędu), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp., ul. Szkolna 1 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie (w godzinach pracy szkół) w terminie od 11 do 25 października 2021 r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność.
 3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia (nieobowiązkowe).
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Oświadczenie o wyborze sprzętu.
   

Wnioski (oświadczenia) dostępne są:

 • w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., ul. Rynek 1 (biuro nr 10)
 • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp., ul. Szkolna 1
 • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.:  www.borekwlkp.pl
 • na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. zspborek.edupage.org
 • na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie http://szkola-zimnowoda.pl/
   

Pliki do pobrania