Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Granty PPGR - lista wniosków
Opublikowano 14 lutego 2022

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Granty PPGR - lista  wniosków

W dniu 14.02.2022 roku opublikowana została lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Naszej Gminie przyznano wnioskowaną kwotę 1 035 000 zł. Umowa  o  dofinansowanie zadania została podpisana pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Borek Wlkp.

Po zebraniu odpowiednich danych ogłoszone zostanie postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymaganymi procedurami na zakup sprzętu komputerowego.

Informujemy, że Gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z powyższym Gmina opracuje  oraz wdroży procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, monitoring obejmie wszystkie  osoby, które podpiszą umowę darowizny sprzętu.