Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Granty PPGR

W związku z uczestnictwem w konkursie „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”, Gmina Borek Wlkp. rozpoczęła podpisywanie umów z beneficjentami oraz wydawanie sprzętu elektronicznego, które stanowi zwieńczenie kilkumiesiecznych prac z tym związanych.

W ramach projektu zakupiono 414 laptopów na łączną kwotę 955 296,72 zł.

Zakup sprzętu w całości został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Sprzęt wydawany jest zgodnie z kolejnością złożonych wniosków, a o terminie jego odbioru informuje telefonicznie pracownik Urzędu Miejskiego.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.