Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
Opublikowano 08 lutego 2023

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Konkurs  jest   prowadzony   w   ramach   działań na   rzecz  zmniejszania liczby wypadków

i chorób zawodowych rolników. Jego celem jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowania dzieci podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i ma na celu popularyzowanie wiedzy    dotyczącej    zapobiegania   skutkom    niewłaściwego    magazynowania   i    stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji (środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.) oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden rodzic / opiekun prawny na dzień przyjmowania zgłoszenia podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki. Rymowanka powinna mieć przynajmniej 4 wersy i musi zawierać w dowolnej liczbie i odmianie przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrona, szkodliwe. 

Pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 20.03.2023 r.:

-        na adres email: poznan@krus.gov.pl (w temacie email należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka),

-        lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego): na adres:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Św. Marcin 46/50

61-807 Poznań     

z dopiskiem Konkurs na rymowankę.

 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy, pod adresem:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym (krus.gov.pl)

Pliki do pobrania