Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Informacja - gospodarka odpadami
Opublikowano 04 marca 2022

04 marca 2022

Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim informuje, że na tę chwilę nie planuje zmiany stawki opłaty za śmieci. Nadal wynosi ona 27 zł od osoby, a zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika wynosi 0,80 zł.