Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Warsztaty dla podmiotów korzystających ze środowiska
Opublikowano 12 stycznia 2023

Urząd Miejski w Borku Wlkp. przekazuje informację, że Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje warsztaty dla podmiotów korzystających ze środowiska w następujących zakresach tematycznych:
- 25 stycznia 2023 r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 - opłaty za korzystanie ze środowiska
- 26 stycznia 2023 r. od godz. 9,00 do godz. 12.00 - sprawozdawczość z zakresu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie on-line poprzez platformę zoom. Podczas warsztatów zostaną omówione najnowsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, takie ich interpretacje. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna do przestrzegania i prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, a tym samym uniknięcia sankcji finansowych określonych w ww. ustawach. Uczestnicy będą mieli szanse na zdobycie umiejętności samodzielnego sporządzania sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów. Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska, przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.
Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach wraz z podaniem wybranego zakresu tematycznego i terminu na adres e-mail: warsztaty@umww.pl. Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiając udział w spotkaniu.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.