Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Jeśli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję
Opublikowano 12 lipca 2021

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Jeśli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został umieszczony elektroniczny formularz umożliwiający zgłaszanie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko (https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz). W formularzu zgłoszenia należy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis zdarzenia (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy. Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmie decyzję o dalszych działaniach w sprawie.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania nielegalnego postępowania z odpadami można znaleźć na stronie: https://www.gios. gov.pl/pl/aktualnosci/750-zglos-nielegalne-postepowanie-z-odpadami