Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

KOMUNIKAT - SELEKTYWNA ZBIÓRKA POPIOŁU
Opublikowano 10 grudnia 2021

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: KOMUNIKAT - SELEKTYWNA ZBIÓRKA POPIOŁU

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 stycznia 2022 roku na terenie gminy Borek Wlkp. zostaje wprowadzona SELEKTYWNA ZBIÓRKA POPIOŁU (popiołu nie można już wrzucać do odpadów zmieszanych).

Właścicielom nieruchomości zamieszkałych sukcesywnie przekazywane są pojemniki na popiół (nieodpłatnie). O terminie i miejscu odbioru pojemników mieszkańcy poszczególnych miejscowości informowani są przez sołtysów oraz SMSem (osoby korzystające z mobilnego systemu ostrzegania i informowania).

Popiół będzie odbierany według harmonogramu, który zostanie przekazany mieszkańcom przez
firmę wywozową („ZGO – NOVA” Sp. z o.o.). Harmonogram zostanie umieszczony również na stronie internetowej Borku Wlkp.

Jednocześnie informuje się, iż do selektywnej zbiórki popiołu zobowiązani są także właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Borek Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – popiół z palenisk ogrzewających pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi.
Wobec powyższego właściciele ww. nieruchomości są zobowiązani do samodzielnego zakupu pojemników na popiół (kolor szary) oraz do zaktualizowania we własnym zakresie umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z firmą wywozową wpisaną do rejestru działalności regulowanej.

Właściciele posesji zamieszkałych położonych na terenie KAROLEWA oraz BORKU WLKP. proszeni są o odbiór pojemników w dniach 15 i 16 GRUDNIA 2021 r. w godzinach 8.00-12.00 na PSZOKU przy ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp.

Właściciele posesji zamieszkałych położonych na terenie pozostałych miejscowości w gminie Borek Wlkp., którzy nie zdążyli odebrać pojemników u swoich Sołtysów proszeni są o zgłoszenie się w ww. terminie do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., celem weryfikacji nieruchomości. Następnie będą mogli odebrać pojemnik na PSZOKU przy ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp.