Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Komunikat w sprawie jakości wody odwołujący komunikat z dnia 26.06.2021 r. – wodociąg Koszkowo
Opublikowano 08 lipca 2021

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 08.07.2021r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Koszkowie, gm. Borek Wlkp., zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Koszkowo, Grodnica, Trzecianów, Ustronie, Strumiany, Borek Wlkp. (z wyłączeniem ul. Zdzieskiej i Ridy), Lisia Góra.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, na podstawie wyników przeprowadzonych badań informuje, że jakość wody uległa stabilizacji pod względem bakteriologicznym.
Jakość wody spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu odwołuje komunikat wydany w dniu 26.06.2021r.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu
mgr inż. Michał Ostrowski

 

Żrodło: 

https://www.gov.pl/web/psse-gostyn/komunikat-w-sprawie-jakosci-wody-odwolujacy-komunikat-z-dnia-26062021-r--wodociag-koszkowo