Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

OPIEKA WYTCHNIENIOWA
Opublikowano 11 marca 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2022. Gmina Borek Wlkp.  przystąpiła do programu w wyniku  czego  pozyskała środki na realizację zadania w kwocie 15.360 zł.
Umowa  została podpisana w miesiącu lutym pomiędzy Wojewodą  Wielkopolskim a Gminą Borek Wielkopolski, reprezentowanym prze Burmistrza Borku Wlkp. Marka Rożka.

Realizatorem Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Zgodnie z ustawą o Funduszu Solidarnościowym celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Informacja o Programie oraz wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej ośrodka się Dokumenty należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1 w pokoju nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 665 020 910. Rekrutacja wniosków będzie rozpatrywana zgodnie z wytycznymi programu. Pomoc będzie udzielana w miarę posiadanych środków z budżetu państwa.

 /MGOPS/