Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Obowiązujące przepisy prawa

Ustawy śmieciowe:

Uchwały śmieciowe

Jesteśmy przygotowani do wdrożenia nowego systemu. Rada Miejska Borku Wlkp. na sesjach w grudniu i w lutym przyjęła pakiet tzw. uchwał śmieciowych, które umożliwią wprowadzenie na terenie gminy Borek Wlkp. nowego systemu gospodarki odpadami:

 1. Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Borek Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 2. Uchwała nr XXVI /145/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
 3. Uchwała nr XXVI /146/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 07 lutego 2013 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.
 5. Uchwała nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 07 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.
 6. Uchwała nr XXVIII/163/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 07 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 7. Uchwała nr XV/79/2015 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
 8. Uchwała nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.
 9. Uchwała nr XXVIII/172/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 6 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
 10. Uchwała nr XXVIII/171/2016 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 6 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.
 12. Uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty - uchwała nr 84 z dnia 10 lipca 2019 r.
 13. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała nr 61 z dnia 15 maja 2019 r.
 14. Uchwała sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 15. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 16. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 17. Uchwała nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 16.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 18.  Uchwała nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 16.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 19.  Uchwała nr XXII/198/2020 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 24.09.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Borek Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 20.  Uchwała nr XXII/197/2020 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 24.09.2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 21.  Uchwała nr XXII/196/2020 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 24.09.2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 22. Uchwała nr XXV/235/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 23. Uchwała nr XXXIV/305/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.

 24. Uchwała nr XXXIV/306/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 25. Uchwała nr XLI/365/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 26.  Uchwała nr XLI/366/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 27.  Uchwała nr XLII/371/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 28.  Uchwała nr XLII/372/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 29.  Uchwała nr LXI/494/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Uchwała NR XXI/184/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.

Uchwała nr XXXIV/305/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.