Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Żłobka Publicznego w Karolewie
Opublikowano 16 lutego 2023

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Żłobka Publicznego w Karolewie

Dyrektor Żłobka Publicznego w Karolewie informuje, że nabór dzieci do Żłobka
prowadzony jest w trybie ciągłym na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka.


Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych:

W przypadku naboru dzieci od 1 września danego roku kalendarzowego,
Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka wraz z stosownymi dokumentami
należy składać do dnia 15 lipca danego roku kalendarzowego,
w siedzibie Żłobka Publicznego w Karolewie

pod adresem: Karolew 4, 63-810 Borek Wielkopolski
w godzinach pracy żłobka: 6.30-16.30


Dokumenty rekrutacyjne, które określa Zarządzenie nr 3/2023
Dyrektora Żłobka Publicznego w Karolewie z dnia 16 lutego 2023 r.
można pobrać ze strony internetowej:
• Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. www.borekwlkp.pl
• strony internetowej Żłobka Publicznego w Karolewie www.zlobek.borekwlkp.pl
• oraz w siedzibie Żłobka Publicznego w Karolewie – Karolew 4, 63-810 Borek Wlkp.

Pliki do pobrania