Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”
Opublikowano 22 października 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, tel. (65) 571-61-12 lub na stronie internetowej:
www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022
www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022