Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Opłata za odpady komunalne – jak uzyskać zniżkę?
Opublikowano 22 stycznia 2024

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Opłata za odpady komunalne – jak uzyskać zniżkę?

Od 1 stycznia 2024 r. stawka za odpady komunalne wynosi 33 zł miesięcznie na osobę. Od tej kwoty można uzyskać ulgę w wysokości 1 zł na osobę na miesiąc (wtedy stawka z ulgą wynosi 32 zł na osobę miesięcznie).

Kto może uzyskać ulgę?
Mieszkańcy domów jednorodzinnych (należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej), posiadający kompostownik i kompostujący w nim odpady biodegradowalne.

Osoby spełniające powyższe wymogi i chcące uzyskać zniżkę powinny zgłosić ten fakt w siedzibie urzędu na stanowisku nr 3 w hali operacyjnej w formie papierowej (deklaracji).


Należy pamiętać, że osoby które otrzymały zniżkę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
są zwolnione z posiadania kubła na bioodpady, a co za tym idzie nie mogą wystawiać tego typu pojemnika przed posesję,
nie mogą wywozić odpadów biodegradowalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Jeżewskiej w Borku Wlkp.

Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego mają prawo zweryfikować prawdziwość podanych danych w deklaracji i sprawdzenie posiadania kompostownika - Art. 6k ust. 4b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz.1469 z późn. zm.).

Uniemożliwianie kontroli przez mieszkańców wiąże się z karą grzywny lub utratą ulgi - Art. 6k ust. 4b i 4c oraz Art.10 ust. 2c i 2d Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz.1469 z późn. zm.).


W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, mającej wpływ na wysokość opłaty za odpady komunalne (np. zmiana liczby osób, zmiana adresu zamieszkania, itp.) należy zgłosić w siedzibie Urzędu Miejskiego.


Powyższe informacje reguluje:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz.1469 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.).