Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Opublikowano 20 lutego 2023

Burmistrz Borku Wlkp.  informuje, iż uległy zmianie warunki przyznania i wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z art. 72 Karta Nauczyciela i uchwałą NR LI/419/2022 Rady Miejskiej BOrku Wlkp. z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia świaczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i spososbu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski.

http://bip.borekwlkp.pl/dokument/8515