Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Przypomnienie o złożeniu oświadczenia - laptopy w ramach grantów PPGR
Opublikowano 08 września 2023

logo granty PPGR

Szanowni Państwo,

zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieici z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” osoby z którymi zostały podpisane Umowy darowizny i został przekazany sprzęt kompterowy, zobowiązane są do składania przez 2 lata w okresach co 6 miesięcy (od daty podpisania umowy) Oświadczeń zgodnie z poniżej załączonym wzorem.

Oświadczenia należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp, za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Urzędu lub elektronicznie na adres skrytki EPUAP: /3004014/skrytka.

Jednocześnie przypominamy, że przekazany sprzęt stał się własnością wnioskodawcy, który jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego lub w Oświadczeniu ucznia szkoły średniej, który osiagnął pełnoletność.

Gmina Borek Wlkp. ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Burmistrza Borku Wlkp.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest informowanie Gminy Borek Wlkp. o zmianie danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail i adresu zamieszkania) w trakcie okresu monitorowania utrzymania efektów projektu.

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu nie może zbyć sprzętu komputerowego, oddać w użyczenie lub przekazać do użytku osobom trzecim.

Pliki do pobrania