Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja III

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia, Gmina Borek Wlkp. realizuje inwestycję pn.:

„Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.”

W ramach inwestycj, powstaje nowa, 4-torowa bieżnia tartanowa. Ponadto wykonane zostaną: skocznia w dal z rozbiegiem, rzutnia do pchnięcia kulą, rów z wodą, oraz stworzone warunki do uprawiania  rzutu oszczepem. Aby zapewnić pełną funkcjonalność zaplanowano również oświetlenie kompleksu sportowego.

Inwestycja umożliwi uczniom, członkom klubów sportowych i mieszkańcom trenowanie

w odpowiednich warunkach niektórych dyscyplin lekkoatletycznych. Stworzone zostaną  odpowiednie warunki do organizowania rozgrywek i zawodów różnego szczebla  w ramach współzawodnictwa oraz organizacji różnorodnych masowych imprez sportowo – rekreacyjnych.

Dzięki pozyskanemu rządowemu dofinansowaniu, Gmina Borek Wlkp. będzie mogła zadbać o potrzeby mieszkańców, co nie byłoby możliwe, gdyby inwestycja ta miała zostać wykonana tylko z własnych środków.