Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Sesja absolutoryjna
Opublikowano 28 czerwca 2021

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Sesja absolutoryjna

24 maja br. w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., w trakcie której radni debatowali nad kilkoma, szczególnie ważnymi tematami.
Najważniejszymi punktami były udzielenie Burmistrzowi Borku Wlkp. Panu Markowi Rożkowi wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2020. Podczas głosowania nad projektem uchwały absolutoryjnej radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem włodarzowi absolutorium.
Głos zabrał Burmistrz Pan Marek Rożek, który za realizację planu finansowego podziękował Radzie Miejskiej, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu, sołtysom i radom sołeckim oraz organizacjom i stowarzyszeniom.
Jednym z punktów sesji było odwołanie z funkcji Skarbnika Gminy Pani Mirosławy Kozłowskiej oraz z dniem 16 lipca 2021r. powołanie na to stanowisko Moniki Hornickiej.
Nowej Pani Skarbnik Gminy składamy serdeczne gratulacje.