Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Sprawozdawczość

Poziomy odzysku i recyklingu za 2022 r.

 

Poziomy odzysku i recyklingu za 2021 r.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0 %.
 • Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wynosi 99,96 %.
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%.
 • Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych - 0 %.

 

Poziomy odzysku i recyklingu za 2020 r.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 48,39 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%

Poziomy odzysku i recyklingu za 2019 r.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0,23%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 39,62%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%

Poziomy odzysku i recyklingu za 2018 r.

Poziomy odzysku i recyklingu za 2017 r.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 1,45 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzysz sztucznych i szkła wyniósł 29,91 %.
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.
 • Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Borek Wlkp. za 2017 r.

Poziomy odzysku i recyklingu za 2016 r.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 7,60 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzysz sztucznych i szkła wyniósł 16,72 %.
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.
 • Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Borek Wlkp. za 2016 r.

Poziomy odzysku i recyklingu za 2015 r.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 45,8 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzysz sztucznych i szkła wyniósł 12,8 %.
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.
 • Roczna Analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Borek Wlkp. w 2015 r.

Poziomy odzysku i recyklingu za 2014 r.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 46,1 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzysz sztucznych i szkła wyniósł 10,4 %.
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.
 • Roczna Analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Borek Wlkp. w 2014 r.

Poziomy odzysku i recyklingu za 2013 r.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 25,82 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzysz sztucznych i szkła wyniósł 11,83 %.
 • Odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury budowlanej są wykorzystywane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie.
 • Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami

Poziomy odzysku i recyklingu za 2012 r.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 26,8 %.
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzysz sztucznych i szkła wyniósł 12,2 %.
 • Odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury budowlanej są wykorzystywane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie.
 • Zebrane odpady z terenu Gminy Borek Wlkp. - lipiec 2013 – styczeń 2014