Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Strefa ograniczonego postoju
Opublikowano 29 czerwca 2021

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Strefa ograniczonego postoju

Szanowni mieszkańcy!

Z dniem 1 lipca 2021 r. na płycie Rynku w Borku Wlkp. zostaje wprowadzona strefa ograniczonego postoju, która obowiązuje od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu w strefie może trwać nie dłużej niż 60 minut. Rozliczenie czasu postoju następuje poprzez pobranie jednorazowego biletu z umieszczonego na Rynku automatu. Bilet należy umieścić w miejscu widocznym za przednią szybą pojazdu. Po upływie wyżej określonego czasu należy pobrać kolejny bilet.

Strefa ograniczonego postoju nie dotyczy pojazdów jednośladowych oraz pojazdów samochodowych uprawnionych osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, które posiadają dokument potwierdzający ich niepełnosprawność, wydany przez zespoły orzekające o niepełnosprawności. Dokument taki należy umieścić za przednią szybą pojazdu. Strefa ograniczonego postoju nie dotyczy również odpowiednio oznaczonych pojazdów samochodowych osób niepełnosprawnych.