Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

USTAWA O DODATKU OSŁONOWYM
Opublikowano 05 stycznia 2022

UWAGA!!!

USTAWA O DODATKU OSŁONOWYM

 

Dodatek osłonowy realizowany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., ul. Droga Lisia 1.

(tel. kom. 665 812 138;tel. Stacjonarny 65 571 59 77, email: ops@borekwlkp.pl).

 

Z przepisami dotyczącymi aktów, tj. ustawy o dodatku osłonowym oraz rozporządzenia określającym wzór wniosku, można zapoznać się na stronie MGOPS w Borku Wlkp.,
w zakładce Prawo /Dodatek osłonowy.

 

menu głównym -prawo - wybierz podmenu- dodatek osłonowy.

 

Aby pobrać WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO należy wybrać-
w menu głównym po lewej stronie Druki/Dodatek osłonowy.

 

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

· jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,

· gospodarstwo składające się z 2 do 3 osób otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

· gospodarstwo składające się z 4 do 5 osób otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

· gospodarstwo składające się z co najmniej 6 osób otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego będzie wynosić 20 zł.

 

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 31 stycznia 2022 roku lub do 31 października 2022 roku.

 

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się
o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.