Przedsiębiorczość Natura Gościnność

USTAWA O DODATKU OSŁONOWYM
Opublikowano 21 stycznia 2022

Dodatek osłonowy realizowany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., ul. Droga Lisia 1.

(tel. kom. 665 812 138;tel. Stacjonarny 65 571 59 77, email: ops@borekwlkp.pl).

 

Aby pobrać WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO należy na stronie https://borek.ops.org.pl/   wybrać -  w menu głównym po lewej stronie Druki/Dodatek osłonowy.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego będzie wynosić 20 zł.

 

/MGOPS W BORKU WLKP./