Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Uszkodzone ławki
Opublikowano 14 września 2021

14 września 2021

W drugiej połowie sierpnia przy Skate Parku (teren przy parkingu koło kościoła) oraz na początku września w parku w Karolewie zostały uszkodzone ławki (na tą chwilę nie nadają się do użytkowania). Ponad to również przy Street Worku (teren przy targowisku ) przy jednej z ławek została oderwana deska powodując uszkodzenie żeliwnej części stelaża. Spowodowane to jest niewłaściwym korzystaniem z ławek. Na monitoringu miejskim zauważalne jest m.in., że osoby korzystające z urządzeń na Street Worku przestawiają ławki pod te urządzenia i wykorzystują je do wspinania się na poszczególne części do ćwiczeń. Przypominamy, że teren Street Worku oraz teren Skate Parku są terenami monitorowanymi. Osoby które przyczyniły się do powstania uszkodzeń mogą do 20 września br. zgłosić się do Urzędu Miejskiego w celu wyjaśnienia sprawy. Po tym terminie sprawa uszkodzeń ławek zostanie zgłoszona na policję.