Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Wymiana nawierzchni płyty rynku- Etap Ia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wymiana nawierzchni płyty rynku- Etap Ia

Dzięki umowie  zawartej z Województwem Wielkopolskim w ramach ramach PROW na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  możliwa stała się realizacja etapu Ia zadania polegającego na wymianie nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.

Wartość robót budowlanych etapu Ia wyniosła  89 647,42 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 46 376 zł.

Prace wykonane w ramach etapu Ia pozwoliły osiągnąć cel operacji służący zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie wzmocnienia tożsamości kulturowej i zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez prace renowacyjne i przywrócenie walorów estetycznych nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.