Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu zasiłkowego
Opublikowano 05 stycznia 2022

WAŻNA INFORMACJA

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. będzie kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu zasiłkowego, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 r.
W związku z powyższym w tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

 

            Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o to świadczenie będzie można składać wyłącznie elektronicznie.

            Od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia (500 plus) rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, również w przypadku urodzenia dziecka, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS-u.

Wnioski o przyznanie świadczenia (500 plus) od 1 stycznia 2022 r. będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną poprzez:
- Platformę Usług Elektronicznych - PUE ZUS,
- bankowość elektroniczną,
- portal Empatia.