Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

XXXI sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Opublikowano 11 czerwca 2021

Zawiadamiam, że  XXXI sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku tj. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu radnemu.

3.      Ślubowanie nowo wybranego radnego.

4.      Ustalenie porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołu  z obrad XXX sesji Rady Miejskiej.

6.      Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

7.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Raport o stanie Gminy Borek Wielkopolski za 2020 rok

10.  Debata nad raportem o stanie Gminy Borek Wielkopolski za 2020 rok.

 

11.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      udzielenia wotum zaufania  Burmistrzowi Borku Wlkp.;

2)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;

3)      udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;

4)      odwołania Skarbnika Gminy Borek Wlkp.;

5)      powołania Skarbnika Gminy Borek Wlkp.;

6)      zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2021;

7)      określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

 

12.  Wolne głosy, wnioski i informacje.

13.  Zakończenie.                                                       

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Pawlak

Pliki do pobrania