Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Zaproszenie do składania ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Opublikowano 05 września 2022

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty określone art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert współpracy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023 do dnia 20 września 2022 r.