Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

PODSTAWA PRAWNA: 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu Pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY: Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem 

OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 nieokreślony

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, Biuro Oświaty parter tel. 65 57 16 120 od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia,

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Oświaty, Alicja Łopatka tel. 65 57 16 120, 605 050 188, ul. Rynek 1, oswiata@borekwlkp.pl

TRYB ODWOŁAWCZY: brak

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Wpis do rejestru młodocianych pracowników

UWAGI: 
brak


FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA
/do pobrania na stanowisku ds. oświaty/

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
 
Pliki do pobrania