Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Zdalna szkoła

Laptopy „Zdalna szkoła” trafiły do  szkół

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła". Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Na ten cel przeznaczono w sumie ponad 180 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu Gmina Borek Wielkopolski otrzymała 58520 zł. Zakupiony sprzęt trafiła do szkół podstawowych w Borku Wlkp. i Zimnowodzie .

Wniosek Gminy Borek Wielkopolski o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, został pozytywnie zweryfikowany.

Program umożliwił Gminie Borek Wielkopolski zakup 28 laptopów  poleasingowych wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2019 EDU z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów  naszych szkół oraz nauczycieli. Sprzęt został przekazany do szkół, a następnie dyrektorzy poszczególnych szkół przekazali  go najbardziej potrzebującym uczniom, nie mających możliwości odbywania zdalnego kształcenia a także nauczycielom.

Pliki do pobrania