Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Aktualności

KLUB SENIORA
23 września 2022

KLUB SENIORA

23 września 2022

Ankieta dotycząca sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

Gmina Borek Wlkp., w związku z ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z  późn. zm.), prowadzi ewidencje zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencje przydomowych oczyszczalni ścieków.

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZY DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
23 września 2022

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZY DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

21 września 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wielkopolskim odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Szkolenie – PROWADZENIE WARSZTATÓW
22 września 2022

Szkolenie – PROWADZENIE WARSZTATÓW

Grupa nieFORMALNY Gostyń realizująca projekt „Wy-TWÓRCY w akcji” zaprasza na kolejne szkolenie którego tematem tym razem będzie PROWADZENIE WARSZTATÓW.

22 września 2022

Dodatek dla gospodarstw domowych jako nowa forma wsparcia gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu kosztów ogrzewania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

83 rocznica Agresji Sowieckiej na teren Rzeczypospolitej Polskiej
16 września 2022

83 rocznica Agresji Sowieckiej na teren Rzeczypospolitej Polskiej

17 września 2022 r. mija 83 rocznica Agresji Sowieckiej na teren Rzeczypospolitej Polskiej.