Przedsiębiorczość Natura Gościnność

XXXIII sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Opublikowano 14 września 2021

Zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., odbędzie się w dniu  22 września 2021 roku tj. środa godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXII  sesji Rady Miejskiej.

4.      Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      zmian budżetu i w budżecie na rok 2021;

2)      przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Borek Wielkopolski”;

3)      przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Borek Wlkp. na lata 2021-2024,

4)      określenia stawek podatku od nieruchomości,

5)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżewska 2”.

 

8.      Wolne głosy, wnioski i informacje.

9.      Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Pawlak

Pliki do pobrania